Masonry Layout

2018-2019

ت اسم الخريج الرباعي السنة الدراسية الكلية القسم الدراسة الدور معدل التخرج صباحي مسائي 1 …

Read More »

Media

No. الاسماء Name in English Graduation Year Department Study 1 بةناز محمد نجم طه Bhnaz …

Read More »

Law

No. الاسماء Name in English Graduation Year Department Study 1 محمد سيروان عثمان احمد MOHAMED …

Read More »

English 

No. الاسماء Name in English Graduation Year Department Study 1 سيبان خليل مسطؤ محمد SIPAN …

Read More »